Business As Usual Is Over

Den 19:e Oktober 2023 arrangeras Sustainable Outdoor – Professionals, årets branschdag för hållbarhet inom sport/friluftsbranschen.
Arrangemanget sker som en del av Sustainable Outdoor i Östersund, en hållbar festival med fokus på friluftsliv, som är öppen för alla.  

Med sju år till halverade klimatutsläpp och över 30 nya hållbarhetslagar från EU de närmaste åren, har vi i outdoorbranschen en stor utmaning att ta tag i tillsammans. Samtidigt ökar friluftsintresset och trycket på våra friluftsmiljöer. Det är dags att gemensamt ta ut riktningen mot ett hållbarare friluftsliv. 

Vi bjuder in varumärken, återförsäljare och aktivitetsbolag att inspireras, bygga kunskap och utbyta idéer kring hållbarhet i syfte att accelerera omställningen. Hållbarhet måste vara en del av allt vi gör, så oavsett om du jobbar med marknadsföring, produktutveckling, ekonomi, guidning  eller försäljning är detta en dag för dig!  

Dagen bjuder på utmanande föreläsningar, ny kunskap, nätverksbyggande och möten mellan branschkollegor. Vi avslutar med en middag för de som vill fördjupa diskussionerna och umgås under avslappnade former. 

Datum: Torsdag 19:e oktober 2023

Plats: Östersund

Pris dag: 600 kr ex. moms (dagsprogram, fika x 2 och lunch igår)

Pris kväll: 440 kr ex. moms (middag och branschmingel)

OBS! Begränsat antal platser!  

Vid frågor kontakta fanny@peak63.se

Agenda

8.30-9.00
Samling, kaffe och mingelmacka

9.00-10.30
Key Note (TBC)

10.30-12.00
Panelsamtal – Business As Usual Is Over

12.00-13.00
Lunch och mingel

13.00-16.30
Välj föreläsning på eftermiddagen (se program nedan)

16.30-17.00
Återsamling

Ca 18-sent
Middag och branschmingel

13.00-16.30 (ENG & SV)

Tunna Gröna Linjen

Milsvida fjäll, en gungande sjö, svamp och bär- ett liv nära naturen. Bilden som kommunicerar sport- och friluftsliv harmonierar inte alltid med det som händer bakom kulisserna, det bortom aktiviteten eller produkten. Detta tillsammans med kommande lagstiftning gällande hållbarhetskommunikation gör att friluftsbranchen balanserar på en extra tunn grön linje.

Under den här föreläsningen utforskar vi vart denna linje går, vad man kan och inte kan kommunicera. Vart går gränsen för greenwashing? Hur gör vi för att inte kliva över den gränsen? Hur kan vi som bolag kommunicera vårt hållbarhetsarbete på ett effektivt sätt i linje med lagen? Det tar vi reda på!

Pascale Moreau leder dig igenom nya kriterier i den kommande EU-lagstiftningen Green Claims. Yrsa Lindberg guidar dig genom greenwashingens do’s and dont’s och Gustav Martner hjälper dig implementera kunskapen så att du har verktygen att jobba med effektiv kommunikation.

Föreläsare

Yrsa Lindberg

Driver instagramkontot Greenwashing i Sverige

Yrsa är humanekologen som hittade till kommunikationsbranschen där hon inriktade sig på hållbarhetskommunikation. Till vardags jobbar Yrsa som pressekreterare inom politiken och på fritiden opinionsbildar hon mot greenwashing. Med sitt Instagramkonto Greenwashing i Sverige granskar hon miljö- och klimatpåståenden i reklam och utbildar sina följare i både hållbarhet och marknadsföringslagen. Det ledde bland annat till avslöjandet "Sellpy-gate" under hösten 2022.

Yrsa kommer delta digitalt.

Pascale Moreau

Grundare av Ohana Public Affairs

Pascale är en naturälskare som har arbetat med Public Affairs i över 15 år. Hennes erfarenhet inkluderar industrier som textil, informations- och kommunikationsteknik och sjukvård. Pascale är specialiserad på textilindustrin, transparenspolicyer och EU:s product environmental footprint (PEF).

Pascale kommer delta digitalt.

Gustav Martner

Head of Creative, Greenpeace Norden

Efter en framgångsrik karriär som entreprenör, byråledare och kreativ chef på den internationella reklambyrå-arenan bytte Gustav inriktning för att engagera sig som aktivist. 2007 vann Gustav pris på världens största reklamfestival Cannes Lions, för sitt kreativa arbete för Volkswagen. 2022 klev han upp på samma scen och avbröt ceremonin för att lämna tillbaka sitt pris på grund av det fortsatta stödet Cannes Lions visar fossiltunga verksamheter, i syfte att få reklambranschen att sluta med greenwashing. Gustav är även ordförande för Skyddsvärnet i Göteborg som arbetar för utsatta grupper med insatser som halvvägshus och skyddsboende. I sin roll som styrelseledamot i Medieakademin har han varit med och etablerat "Maktbarometern" som mäter vem som har mest inflytande i vårt nya medielandskap.

Gustav kommer leda passet Tunna Gröna Linjen på plats i Östersund.

13.00-14.30 (ENG)

B Impact Assessment – Ett Verktyg i Hållbarhetsarbetet

Har du nyligen börjat arbeta med hållbarhet? Eller har bolaget grundats med en stark hållbarhetsideologi men behöver växla upp för att hänga med på marknaden? Då är denna workshop för dig!  

Lovis Engel från B Corp leder tillsammans med Morten Lehmann en workshop i B Impact Assessment- ett omfattande verktyg för att mäta, hantera och förbättra positiva åtgärder för miljö, samhällen, kunder, leverantörer, anställda och aktieägare. Med hjälp av detta verktyg får du en inblick i vart du kan allokera resurser för att uppnå största effekt för att ta hållbarhetsarbetet till nästa nivå, oavsett startpunkt. 

Föreläsare

Lovis Engel

Business Development & Certification Manager, B Corp Movement in the Nordics

Dedikerad förändringsledare som hjälper till att skapa en positiv påverkan i den nordiska företagsvärlden. Använder erfarenheter från arbete inom offentlig sektor och multinationella företag, för att nu stödja B Corp-rörelsen i Norden.

Morten Lehmann

B Leader & CEO,Tailwind

Passionerad hållbarhetsledare med 20 års erfarenhet från att arbeta för och ge råd till företag, regeringar, FN och icke-statliga organisationer i Asien, Afrika och Europa om globala miljömässiga och sociala utmaningar.

13.00-14.30 (ENG & SV)

5 år – 30 nya lagar

Vi har 7 år kvar till världens klimatutsläpp skall vara halverade och över 30 nya hållbarhetslagar från EU som kommer de närmaste åren. Vi i outdoorbranschen en stor utmaning att ta tag i tillsammans.

Vad innebär dessa nya lagar och hur bör företag agera för att vara förberedda och snabbt anpassa sig i takt med lagstiftningens framfart?

Jérôme kommer ge en inblick i den kommande lagstiftningen, och Karin och Linda hjälper dig utveckla verktyg för att översätta dessa i praktiken i just ditt bolag. Detta för att du ska få så goda förutsättningar att hinna anpassa och ställa om i enlighet och i takt med lagstiftningens framfart. 

Föreläsare

Jérôme Pero

Generalsekreterare, Federation of the European Sporting goods Industry

Jérôme is Member of the European Commission Advisory Board to improve economic and policy knowledge in the field of sport-related industries, as well as observer at the Commission’s expert groups on Green Sports and COVID recovery.

Linda Nyström

Konsult inom strategi och hållbar verksamhetsutveckling, Trossa

Mångårig erfarenhet från arbete med produktutveckling, inköp och produktion samt hållbar konsumtion, främst från detaljhandel och textilbranschen. Kunnig inom hållbarhetsfrågor kopplade till den textila värdekedjan samt strategi-och verksamhetsutveckling med fokus på hållbarhet. Kommer närmast från rollen som hållbarhetschef på Åhléns.

Karin Lonaeus

Konsult inom hållbar upphandling, hållbar leverantörskedja, hållbarhetsstrategi mm., Trossa

Har expertis inom hållbar upphandling och systematisk uppföljning av leverantörskedjor inom offentlig sektor och näringsliv. Har tidigare ansvarat för att utveckla och implementera Sveriges regioners Human Rights Due Diligence-arbete, inklusive rutiner för riskbedömning, riskhantering och uppföljning av sociala krav. Har även stöttat i ett kollaborativt FN-projekt för hållbar upphandling av läkemedel. Har bred erfarenhet av uppföljningsmetoder gällande sociala krav, såväl på kontorsnivå som vid tillverkning i riskländer.

13.00-14.30 (SV)

Turistnäring & Samiska Rättigheter – går de ihop?

Vilka utmaningar finns i mötet mellan rennäringen och hundspann, skidliftar och andra friluftsaktiviteter och hur kan dessa överbryggas?

Samerna är Sveriges, och Europas, enda urfolk. Inom Saepmie, deras traditionella områden som sträcker sig från Dalarna upp till riksgränsen, har samer särskilda rättigheter till marken. Dessa rättigheter grundas på att de levt och brukat denna mark och dess naturresurser i urminnes tider. Men även andra använder numera denna mark, bland annat företag inom turistverksamheten.

Rebecka Forsgren, sydsamisk jurist med rötterna i Offerdal i Jämtland, berättar om urfolks filosofier om brukande av mark och resurser, vilka rättigheter urfolk har och varför de har dessa. Tillsammans kommer vi prata om hur turistnäringen, och särskilt de aktörer som nyttjar marken inom Saepmie, bäst kan respektera dessa rättigheter.

Föreläsare

Rebecka Forsgren

Sydsamisk jurist - Rebecka Forsgren AB

Rebecka Forsgren stödjer genom sitt företag samiska, svenska och internationella aktörer i att höja sin kunskap inom mänskliga rättigheter och immaterialrätt och stödjer dessa verksamheter i sitt arbete att stärka sina åtgärder för att visa respekt för mänskliga rättigheter.

15.00-16.30 (SV)

Ingen Hållbarhet Utan Spårbarhet

Att ha koll på hela leverantörskedjan är en förutsättning för att kartlägga företagets klimatavtryck, potentiella risker, och vart man bäst allokerar resurser. Med kommande EU-lagstiftning gällande Digitala Produktpass är spårbarhet en grundpelare för att  följa lagen. 

Hur kan företag arbeta med spårbarhet? Vad gäller för just mitt företag? Vilka hjälpmedel finns till hands? Vilket verktyg passar oss bäst?

Jonas Larsson, univesitetslektor i Textilt Management på Högskolan i Borås, delar med sig av en kartläggning över verktyg för transparens och spårbarhet. Han håller också i en workshop där du får börja arbetet med dessa frågor i ditt företag, och sedan öppna upp för diskussion och lärande av varandra.

Föreläsare

Jonas Larsson

Universitetslektor i Textilt Management, Högskolan i Borås

Systeminnovatör inom kläd- och textila värdekedjor med en vision om positiv miljö- och social påverkan. Jonas fokuserar på att minimera avfall och att skapa positiv påverkan. Hans projekt kretsar vanligtvis kring skapandet av resursansvariga kläder och textilsystem. Detta inkluderar utveckling och implementering av nya försäljningskanaler, olika tillvägagångssätt för produkt- och materialutveckling samt nya logistik- och produktionslösningar för mer hållbar värdekedja.

15.00-16.30 (ENG & SV)

Välj väg- att guida mot miljövänlighet

På vilket sätt kan friluftsbranschen påverka utövare till ett mer hållbart beteende? 

Under denna föreläsning får du ta del av forskares tankar och verktyg för att utveckla ett större miljöengagemang.

Olga har intervjuat naturguider i fjällmiljö, kustmiljö och tätortsnära miljö om hur de anammar miljöfrågan i dag. Hon menar att guiderna kan bidra till ett mer hållbart friluftsliv genom att de har en viktig roll i att förmedla miljövänligt beteende och ett hållbart nyttjande av naturen. Syftet med studien är att undersöka hur guider kan bidra till mer miljövänlig friluftsliv genom att främja förändringar i miljöbeteende hos sina kunder.

Daniel Wolf-Watz pratar om hur man i ett friluftslivssammanhang kan stimulera till miljöengagemang. Hur kan man som ledare, eller guide, bli delaktig och göra skillnad?

Föreläsare

Daniel Wolf-Watz

Doktor i kulturgeografi, Mittuniversitetet

Daniel är kulturgeograf och forskar och undervisar om friluftsliv och naturturism. Särskilt intresse har han för frågor kring friluftslivets potential som sammanhang där miljöengagemang kan växa. Daniel deltar i forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors.

Olga Milinchuk

Forskare i Turismvetenskap, ETOUR, MIUN

Olga utforskar hur guider kan bidra till ett mer miljövänligt friluftsliv genom att främja förändringar i miljöbeteende hos sina kunder. Inom ramen för Mistra Sport and Outdoors forskningsprogram har hon fokuserat på att kartlägga den nuvarande inriktingen av naturguider i Sverige utifrån egenskaper som naturguidningsupplevelse, landskapsområde för guidning (skog, berg, kust, tätort och förort), intensitet av naturguidning (dagar per år), vägledande utbildning, samt biometriska faktorer som ålder, kön och grundläggande utbildning.

Är du intresserad av att samarbeta med Sustainable Outdoor Östersund? Kontakta
hej@sustainableoutdoor.se
för mer information.